Štrúktura Obce

Organizačná štruktúra

Starosta:  Miroslav Čičmanec
Zástupca starostu:  Anna Danková

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Milina Kačániová
Anna Danková
Daniel Pauko, Mgr.
František Juhaniak
Ondrej Kružliak