Faktúry

Číslo faktúryDodávateľPredmetSumaÚhrada
4500907425Slovak Telekompoplatok za telefón26,6219.2.2018
5205216500SSE a.s. Bratislavpreddavok za elektr.energiu VO371,0015.02.2018
5205214500SSE a.s. Bratislavapreddavku za elektr.energiu181,0015.02.2018
180057Združenie pre likv.odpadu Poltárvývoz odpadu január 2018111,0012.2.2018
180036Združenie pre likvidáciu odpadu Poltárzneškodnenie odpadu za január 201843,0012.2.2018
VÚB Lučenecpoplatky za vedenie majetkového účtu za rok 2017 cenne papiere - voda22,929.2.2018
SOZA Bratislava2181101500autorská odmena - verejné použitie hudobných diel14,288.2.2018
7308885196SPP Bratislavodber zemného plynu zálohová faktúra200,007.2.2018
2181101500Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Bratislava
Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel v mestským rozhlase14,285.2.2018
7249029473SPP Bratislavaodber zemného plynu zálohová faktúra207,0019.01.2018
1769527815Centrálny depozitár cenných papierov BratislavaPoplatok za vedenie účtu cenných papierov za rok 201736,0015.01.2018
2017100Mestský úrad PoltárSpoločný stavebný úrad 18,7815.01.2018
18005DATA SERVIS MT Poltárkonfigurácia PC12,0016.01.2018
220/2017Mestský podnik služieb príspevková organizácia Poltároprava verejného osvetlenia v obci 136,7502.01.2018
1700865Združenie obcí pre likvidáciu odpaduvývoz odpadu za december 201754,845.01.2018
170838Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltárzneškodnenie odpadu za december 201746,595.1.2018
8202040564Slovak Telekompoplatok za telefón26,6219.2.2018
1501800011FaxCOPYkronika20,265.1.2018
3791189378Slovak Telekompoplatok za telefón23,5819.12.2016
4002802945Poisťovňa Kooperatívapoistenie budovy na rok 2017127,9014.11.2016
5790256815Slovak Telekomtelefón30,083.11.2016
7308562978
SPP -Bratislava odber zemného plynu za obdobie 01.11.2016 do 30.11.2016163,00
3.11.2016
7243743114SPPodber zemného plynu na december193,005.12.2016
10160355Slovakregionzákladné údaje obce27,88
3.11.2016
31933711Združenie miesť a obcíObecné noviny na rok 201767,606.12.2016
160713Združenie skládkyvývoz odpadu október57,4814.11.2016
160690Združenie skládkyzneškodnenie odpadu za október31,6014.11.2016
160759Združenie skládkyzneškodnenie odpadu za november 201624,6214.12.2016
160784Združenie skládkyvývoj odpadu november54,8414.12.2016
9000230739Distribúcia SPP Mlynské nivy 44/b Bratislavavytýčenie plynovodu58,86
21.10.2010
160796Združenie skládkyvývoz kontajnera24,4821.12.2016