Faktúry 2019

Číslo faktúryDodávateľPredmetSumaúhrada
1902270Miroslav Tirala DATA SERVIS MTkonfigurácia PC24,0027.02.2019
1902261DATEX LC s.r.oantivirus60,4626.02.2019
19049748Slovak Telekom, a.s.poplatok za telefón29,1118.02.2019
1901170SSE BratislavaPreddavok za elektr.energiu za verej.osvet.332,0015.02.2019
1901170SSE BratislavaPreddavku za elektr.energiu168,0015.02.2019
190213091Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltárvývoz odpadu za mesiac január 201954,8413.02.2019
19021309Združenie obcí pre likvid.odpadu Poltárzneškodnenie odpadu za január 201923,8313.02.2019
19020608SPP a.s. Bratislavazemný plyn za február174,0006.02.2019
1902010CBS spol. s.r.oObce Novohradu publikácie90,0001.02.2019
1901280SLOVGRAMverejný rozhlas 38,4028.01.2019
1901280SOZAautorská odmena na verejné použitie hudobných diel na rok 201914,28285.01.2019
1901180Poradca s.r.o. Žilinazákona na rok 201922,4818.01.2019
S1901081Slovenská distribučná a.s. Bratislavazáloha - na pripojenie do siete pre vod.216,6109.01.2019
1901081Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltárvývoz odpadu za mesiac december 2018109,6808.01.2019
190108Združenie obcí pre likvidáciu odpadu Poltárzneškodnenie odpadu za december 201854,8408.01.2019
18123002Združenie miest a obcí Novohradu ZMONčlenské na rok 20195,4004.01.2019