Dokumenty na zverejnenie

Dokumentrok
Záverečný účet obce za rok 201803.05.2019
Uznesenie č.1/2019 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.01.201928.01.2019
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie obce Mládzovo pre Voľby prezidenta SR v roku 2019 - adresa: obecmladzovo@gmail.com
VZN na rok 20192019
Zápisnica z ustanovujúce Obecného zastupiteľstva konaného dňa 3.12.201803.12.2018
Verejná vyhláška rozhodnutie "Mládzovo - vodovod"04.12.2018
Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov na rok 201929.11.2018
Rozpočet na rok 201919.11.2018
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Mládzovo 10.11.201810.11.2018
Oznámenie o začatí konania, upustenie od ústneho pojednávania a výzva na uplatnenie námietok a pripomienok - Žiadosť o predĺženie termínu ukončenia vodnej stavby "Mládzovo-vodovod"2018
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č.25/021/182018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce2018
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva2018
Menovanie zapisovateľky - voľby november 20182018
Zápisnica z OZ 16.7.20182018
Zmluva o grantovom účte2018
Zápisnica z OZ zo dňa 11.6.20182018
Zápisnica z OZ konaného dňa 6.6.20182018
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Mládzovo2018
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Mládzovo 11.6.20182018
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Mládzovo na II.polrok 20182018
Zaburinenie pozemkov - upozornenie2018
Ing.Kružliak Ľubomír - kúpna zmluva2018
Záverečný účet Obce Mládzovo za rok 20172018
Zverejnenie zámeru obce Mládzovo odpredať pozemok2018
Zápisnica z OZ 26.3.20182018
Plán vývozu komunálneho odpadu a plastov 20182018
VZN Miestne dane a poplatky na rok 20182018
Zápisnica zo zasadnutia OZ 11.12.20172017
Všeobecno záväzné nariadenia dodatok č.12017
Makroaudit za rok 20152017
Dodatok č.1 Rekonštrukcia MK2017
Uznesenie z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 11.12.20172017
ZoD Obec Mládzovo - Rekonštrukcia MK2016
Zápisnica zo zasadnutia OZ 18.10.20162016